Onze diensten

U kunt onze zorgtalenten inzetten als uitzendkracht of medewerker gedetacheerd. Wij zorgen voor de werving en selectie, de contracten en verloning, en dragen het werkgeversrisico.

Uitzenden of detacheren 

Wij selecteren de perfecte match: de medewerker met precies de kennis en ervaring die u nodig heeft. Zodat uw team en cliënten onze uitzendkracht als meerwaarde ervaren. Wij bieden:

 • Begeleiders
 • 1-op-1-begeleiders
 • Jeugdzorgwerkers C of D
 • Verpleegkundigen niveau 4 van 6
 • Sociotherapeuten
 • Psychiatrische verpleegkundigen niveau 2 van 3
 • Verpleegkundig specialisten GGZ
 • Coördinerenden 
 • Opvang- en nazorgmedewerkers

Opvang & nazorg

Goede opvang na een schokkende gebeurtenis op de werkplek leidt tot een betere verwerking en minder verzuim en verloop. Onze opvang- en nazorgspecialisten staan 24 uur per dag, zeven dagen per week klaar om uw medewerkers direct na een voor hen ingrijpende gebeurtenis op te vangen. Wij kunnen ook helpen met het opzetten van een intern opvangteam. Wij bieden:

 • Eerste- en tweedelijns hulp
 • Opzetten intern opvangteam

Coördineren

Onze coördinerend zorgtalenten zijn meewerkende zorgtalenten die tegelijkertijd uw medewerkers begeleiden op een aantal basiscompetenties:

 • Vraagstukken vanuit andere posities en invalshoeken bekijken
 • Leren analyseren van houding, gedrag en vaardigheden
 • Vermogen tot zelfstandig leren vergroten

 Alle voor u relevante thema's kunnen aan de orde komen tijdens het coördineren. Bijvoorbeeld:

 • Omgaan met stress
 • Grenzen aangeven
 • Feedback geven
 • Veiligheid
 • Weerbaarheid
 • Werkdruk
 • Groepsdynamica

Coaching

Onze coaches begeleiden individuele medewerkers om hen meer zicht te geven op hun eigen functioneren en persoonlijke blokkades. Ze helpen persoonlijke belemmeringen weg te nemen en leren hen adequaat gedrag en effectieve interactiepatronen. 

Resultaat: uw medewerker kan optimaal functioneren, resultaat behalen in concrete situaties en zich verder ontwikkelen. Aandachtspunten tijdens de coaching zijn bijvoorbeeld:

 • Communicatie
 • Methodisch verbaal omgaan met grensoverschrijdend gedrag
 • Veilig werken
 • Intercollegiale opvang
 • Verbale en fysieke agressiepreventie en -hantering 

Teamcoaching

Onze teamcoaches helpen uw team beter te functioneren door de interactie binnen uw team te beïnvloeden. De teamcoach zorgt voor een veilige en prettige sfeer en stimuleert het team om open met elkaar in gesprek te gaan, meningen te uiten, feedback te geven en samen keuzes en afspraken te maken voor toekomstige acties. Aandachtspunten tijdens teamcoaching zijn bijvoorbeeld:

 • Zelfsturing
 • Teamgericht veilig werken
 • Communicatie
 • Conflicthantering 
Crisiszorg


Een deel van onze zorgtalenten zijn gespecialiseerd in crisissituaties. Zij kunnen inspringen als uw vaste medewerkers extra ondersteuning nodig hebben in crisissituaties.

Het doel van de interventie(s) is om structurele verandering te realiseren. Dit doen onze zorgtalenten door het creëren van rust, regelmaat, structuur, een prikkelarme- en een veilige omgeving. Indien nodig wordt de cliënt in samenspraak met een psychiater opnieuw ingesteld op medicatie, de cliënt wordt intensief geobserveerd op gedragsveranderingen. Een signaleringsplan wordt gemaakt of aangevuld en/of aangepast. Het ondersteuningsplan wordt aangevuld en/of aangepast.


U kunt onze zorgtalenten ook inschakelen om de begeleiding van het team (tijdelijk) volledig over te nemen. 
Wij bieden de volgende vormen van crisiszorg:
 •  Crisisteam;
 •  Teamondersteuning;
 •  Casemanagement. 
Voor elke crisissituatie hebben wij een maatwerk oplossing. Indien gewenst is het mogelijk om één van de vele succesverhalen met u te delen vanuit het verleden.  

Heeft u vragen? Wilt u informatie? Neem gerust contact met ons op.

 

Bevlogen
Bevlogen

Met liefde voor de zorg en passie voor de-escalerend werken halen we het beste uit onszelf, uw medewerkers en de cliënten.

Betrokken
Betrokken

Wij begrijpen de knelpunten bij medewerkers en cliënten. Inlevingsvermogen, gelijkwaardigheid en respect voor ieders autonomie en deskundigheid staan bij ons voorop.

Proactief
Proactief

Onze ervaren mensen zien wat nodig is, zijn bereid dit te doen en doen dit ook.

Deskundig
Deskundig

Met goed opgeleide natuurlijke rolmodellen, die de kunst verstaan te ondersteunen waar nodig, komen we snel tot de kern.